Regulamin Forumowego Fan Clubu (FFC) zespołu Łzy:

CELE FFC:
1. Propagowanie muzyki uprawianej przez zespół.
2. Zrzeszanie osób popierających twórczość i działalność artystyczną członków zespołu.
3. Udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji na temat zespołu (nie udzielamy informacji o życiu prywatnym członków zespołu).
4. Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i gadżetów dotyczących grupy.
5. Nawiązywanie kontaktu z zespołem i managementem drogą korespondencji listownej, mailowej i innej.
6. Fan Club zespołu swoje cele realizuje poprzez korespondencję listowną, mailową i inną z osobami, które wyraziły chęć przynależenia do FFC.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW FFC:
1. Każdy, bez względu na wiek, może zostać członkiem FFC.
2. Członek ma prawo do:
a) pomagania w organizacji i uczestniczenia w przedsięwzięciach FFC;
b) zgłaszania ciekawych pomysłów mogących usprawnić działalność FFC;
c) wyrażania własnych opinii, recenzji i uwag w pracy Zarządu;
d) uczestnictwa w organizowanych przez FFC spotkaniach z zespołem;
e) zrezygnowania z uczestnictwa w FFC, bez podania przyczyn;
f) otrzymywania informacji dotyczących FFC i działalności zespołu;
g) otrzymania dostępu do działu FFC na forum zespołu Łzy;
h) zakupienia gadżetów identyfikujących członków FFC;
i) wyboru Prezesa i Zarządu FFC.
3. Członek ma obowiązek:
a) reprezentować zespół i FFC na forum zespołu Łzy i innych;
b) wspierać różnego typu przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd mające na celu wspieranie działalności zespołu;
c) aktywnie uczestniczyć w życiu forum i FFC;
d) promować twórczość zespołu.

UWAGA! Jeśli członek zamierza jeździć na koncerty, pożądane jest posiadanie koszulki FFC, która zastępuje legitymację i jest swoistym identyfikatorem pozwalającym na przebywanie przed barierkami zarówno w trakcie, jak i po koncercie. Jest to niezależne od Zarządu.

ZARZĄD FFC:
1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków Zarządu, zwanych dalej wiceprezesami.
2. Obowiązki Zarządu
a) aktywne uczestnictwo w życiu forum i FFC;
b) reprezentowanie FFC w kontaktach z Zespołem i managementem;
c) reprezentowanie FFC w kontaktach z organizatorami imprez itp.;
d) przyjmowanie nowych członków;
e) usuwanie członków z listy FFC;
f) nadzorowanie i realizacja inicjatyw związanych z organizacją spotkań z zespołem (koncerty, zloty, ogniska);
g) produkcja i kolportaż gadżetów.
3. Na czele FFC stoi Prezes. Jest to osoba odpowiedzialna za działanie FFC. Prezes podejmuje ostateczne decyzje związane z przestrzeganiem regulaminu i realizacją jego postanowień.
4. Wiceprezesi współdecydują o przestrzeganiu regulaminu i realizacji jego postanowień. Zastępują Prezesa, jeśli nie jest w stanie podejmować decyzji.

FORUM ZESPOŁU ŁZY:
1. Nowi są tu mile widziani i lubiani, o ile nie zadzierają nosa.
2. Zanim się odezwiesz – pomyśl czy to zainteresuje więcej niż jedną osobę.
3. Zanim założysz nowy temat – przeczytaj choćby kilka poprzednich.
4. Informacje dla jednej osoby wysyłaj prywatnie (kliknij na “prywatna wiadomość”).
5. Możesz pisać co chcesz, ale nie zapominaj, że niemiłych, złośliwych lub wulgarnych mało kto lubi.
6. Powtarzające się tematy będą usuwane bez ostrzeżenia (chyba że któryś z moderatorów będzie miał dobry humor i przeniesie temat do innego o tej samej tematyce, ale po co ryzykować?).
W razie wątpliwości administrator i moderatorzy maja zawsze rację. Reklamacje nie będą uwzględniane, więc proszę nie pisać na pw, maili ani na gg.
7. Pilnuj tematów. Nie rób z każdego możliwego wątku off-topicu, nie wprowadzaj bałaganu. Pisz z sensem i na temat, tak, aby czytanie Twoich wiadomości było przyjemnością. Niedopuszczalne są pogaduszki – od tego masz Prywatne Wiadomości (PW).
8. Forum to nie sklep internetowy. Prośby o przegranie płyt czy możliwości ściągnięcia ich z internetu nie są u nas mile widziane.
9. Obrazki i zdjęcia. Wstawiaj je tylko jeśli musisz, a najlepiej w małej rozdzielczości. Oczekiwanie na załadowanie się grafiki zniechęca do czytania. Preferujemy odnośniki do tego, co chcesz nam pokazać.

Regulamin wyborów na stanowiska prezesa i członków zarządu Forumowego Fan Clubu (FFC) zespołu Łzy:
1. Zarząd Forumowego Fan Clubu zespołu Łzy składa się z prezesa i dwóch członków zarządu, zwanych dalej wiceprezesami.
2. Wybory na stanowiska prezesa i wiceprezesów odbywają się co dwa lata, chyba że nastąpi uzasadniona konieczność ich przyspieszenia.
3. Przyspieszenie wyborów uzasadnione jest w przypadku przedłużającego się, wpływającego na funkcjonowanie FFC złego zarządzania lub wypadków losowych dotyczących członków zarządu.
4. Wszelkie procedury związane z przeprowadzaniem wyborów kontrolują moderatorzy i (lub) ustępujący zarząd.
5. W wyborach głosować oraz brać udział mogą jedynie członkowie FFC.
6. Wybory na stanowisko prezesa FFC:
A) Przez okres 1 tygodnia od rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatur, można zgłosić siebie bądź inną osobę jako kandydata na to stanowisko. Każda kandydatura musi mieć logiczne uzasadnienie.
B) Zgłoszeń dokonywać mogą członkowie FFC, kandydaci także muszą należeć do FFC.
C) Osoba, która została zgłoszona musi potwierdzić chęć kandydowania w wyborach.
D) Osoba uprawiona do głosowania może oddać jeden głos na wybranego kandydata.
E) Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie Prywatnej Wiadomości (PW) do osoby odpowiedzialnej za przebieg wyborów i liczenie głosów (patrz punkt 4). < EDIT-> Chyba, że istnieje możliwość przeprowadzenia wyborów w innej, dogodnej formie, np. w formie ankiety w dziale FFC >
F) Głosowanie trwa przez 1 tydzień od jego rozpoczęcia.
G) O ustalonej porze każdego dnia w trakcie tygodnia, w którym trwa głosowanie, osoba uprawiona do liczenia głosów podaje na forum aktualne wyniki.
H) Wyniki oraz stosunek głosów podane zostają oficjalnie na forum zespołu Łzy.
7. Wybory na stanowiska wiceprezesów FFC:
A) W zarządzie FFC znajduje się dwóch wiceprezesów.
B) Przez okres 1 tygodnia od rozpoczęcia procedury zgłaszania kandydatur, można zgłosić siebie bądź inne osoby jako kandydatów na te stanowiska. Każda kandydatura musi mieć logiczne uzasadnienie.
C) Zgłoszeń dokonywać mogą członkowie FFC, kandydaci także muszą należeć do FFC.
D) Osoba, która została zgłoszona musi potwierdzić chęć kandydowania w wyborach.
E) Osoba uprawiona do głosowania może oddać dwa głosy na wybranych kandydatów.
F) Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie Prywatnej Wiadomości (PW) do osoby odpowiedzialnej za przebieg wyborów i liczenie głosów (patrz punkt 4).
G) Głosowanie trwa przez 1 tydzień od jego rozpoczęcia.
H) O ustalonej porze każdego dnia w trakcie tygodnia, w którym trwa głosowanie, osoba uprawiona do liczenia głosów podaje na forum aktualne wyniki.
I) Wyniki oraz stosunek głosów podane zostają oficjalnie na forum zespołu Łzy.
8. Jeśli prezes bądź wiceprezes (wiceprezesi) zrezygnuje ze swojego stanowiska przed upłynięciem jego kadencji (powody mogą być różne), wtedy odbywa się nadzwyczajne powtórne głosowanie na to stanowisko. Oczywiście wszystko przebiega zgodnie z procedurami opisanymi wyżej.

UWAGA! Zgodnie z regulaminem, jeśli wszystko pójdzie dobrze, nowy Zarząd FFC poznacie w listopadzie 2015 roku!